Thiết kế, Phát triển, Nhà sản xuất Chuyên nghiệp

Cáp USB