Thiết kế, Phát triển, Nhà sản xuất Chuyên nghiệp

Đèn & ổ cắm đèn

  • Different types of Lamp Sockets E27,E14, B22

    Các loại ổ cắm đèn E27, E14, B22

    Ổ cắm ĐÈN K3220-GU10E27 CHUYỂN ĐỔI ĐÈN-GU10 NAM THÀNH E27 NỮ, 60W, MÀU TRẮNG, CHẤP NHẬN CE, Ổ cắm ĐÈN ROHS K3220-B22E27 CHUYỂN ĐỔI ĐÈN NAM THÀNH E27 NỮ, 60W, MÀU TRẮNG, CHẤP THUẬN CE, Ổ khóa ROHS K3220-B22GU10 -B22 NAM ĐẾN GU10 NỮ, 60W, MÀU TRẮNG, PHÊ DUYỆT CE, BỘ CHUYỂN ĐỔI ĐÈN ROHS K3220-E14E27 NAM ĐẾN E27 NỮ, 60W, MÀU TRẮNG, PHÊ DUYỆT CE, ROHS K3220-E27GU10 CHUYỂN ĐỔI Ổ CẮM ĐÈN K3220-E14E27 NAM CHO GU10 NỮ , 60W, W ...