Thiết kế, Phát triển, Nhà sản xuất Chuyên nghiệp

Văn hóa

Triết lý kinh doanh

Định hướng vào con người, "đổi mới thực dụng, định hướng chất lượng, tiêu chuẩn hóa quản lý, sự hài lòng của khách hàng."

Tuân thủ nguyên tắc hướng vào con người

Đào tạo kỹ năng và chất lượng miễn phí thường xuyên cho nhân viên hàng năm, cung cấp bữa ăn miễn phí cho nhân viên, cung cấp ký túc xá miễn phí cho nhân viên, cung cấp chế độ nghỉ phép có lương cho nhân viên và tổ chức xây dựng đội ngũ cho nhân viên.

Tuân thủ đổi mới thực dụng

Tạo ra một đội ngũ phát triển sản phẩm dám thử, dám nghĩ và dám làm, không ngừng sáng tạo ra những sản phẩm mới dẫn đầu thị trường và đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

Tuân thủ định hướng chất lượng

Xây dựng đội sản xuất và đội kiểm tra chất lượng coi chất lượng sản phẩm là cuộc sống của doanh nghiệp.

Tuân thủ quản lý tiêu chuẩn hóa

Tuân thủ hệ thống quản lý ISO9001 như một mô hình, và không ngừng cải thiện các tiêu chuẩn và yêu cầu công việc, để tạo ra những người thợ thủ công hạng nhất.

Lấy sự hài lòng của khách hàng làm mục tiêu

Tuân thủ tính toàn vẹn làm đặc điểm cốt lõi của chúng tôi, đáp ứng nhu cầu của khách hàng mà chúng tôi theo đuổi, để nâng cao sự hài lòng của khách hàng đối với mục tiêu của chúng tôi.